FaceBook blog.hu

Adatvédelmi és felhasználási szabályzat

A reklámipar.hu üzemeltetője a BEE Média Kft., (továbbiakban: szolgáltató.)


I. A felhasználási feltételek tartalma
 

 1. A jelen felhasználási feltételek (szabályzat) a BEE Média Kft. (székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 19.) (a továbbiakban: szolgáltató) által üzemeltetett Reklámipar (http://www.reklamipar.hu/ oldalain elérhető) információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (szolgáltatás, weblap vagy Reklámipar) igénybevételének feltételeit tartalmazza.
 2. Felhasználónak minősül a weblap látogatója, illetve mindenki, aki a Reklámipar bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, ezzel elfogadja jelen szabályzat feltételeit.
 3. A szolgáltató bármikor jogosult a szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitóoldalon tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően bármely szolgáltatás használatával a felhasználó elfogadja a szabályzat módosítását. A weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás a szabályzat részét képezik és kötelező érvényűek minden felhasználóra.

II. A szolgáltatás legfontosabb jellemzői

 1. A szolgáltatás célja a felhasználók tájékoztatása a teljesség igénye nélkül és sokszor szubjektíven, a belföldi és külföldi reklám, marketing, PR, CSR, gazdaság, reklám-kivitelezés, nyomdaipar, közösségi média, informatika és egyéb témakörökben, információ- és hírek közlésével, cikkek, vélemények publikálásával.
 2. A szolgáltatás lényege a szolgáltató vagy a szolgáltató által megjelölt harmadik személyek szerzői jogi védelmét élvező tartalom hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele; szubjektíven kiválasztott más tartalomszolgáltatók által közzétett anyagok közvetlen (deep) linkek útján vagy a weboldalba ún. embed kódos beágyazással történő elérhetőségének a szolgáltató általi biztosítása.
 3. A szolgáltatás egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi a szolgáltatás keretein belül hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, így azon tartalmáért felelősséget nem vállal.
 4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Reklámipar bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.

III. Az egyes szolgáltatások

 1. Szavazás
  A felhasználóknak lehetősége van arra, hogy adott kérdésre a rendelkezésre álló válaszok közül bejelölje az általa kiválasztottat, és ezzel befolyásolja a szavazás végeredményét. A szavazatokat egy automatizmus összesíti, az aktuális eredmény folyamatosan elérhető a weboldalon.
 2. Twitter és Facebook
  A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a cikk alatt található közvetlen link lekattintásával a Twitter vagy Facebook alkalmazás keretein belül megossza másokkal az adott cikk tartalmát egy közvetlenül a cikkre mutató link segítségével. A funkció használatához Twitter, illetve Facebook regisztráció szükséges, mely teljesen független a szolgáltatástól és a szolgáltatótól.
 3. Kapcsolódó hírek keresése
  A minél szélesebb körű tájékoztatás érdekében automatizmusok segítségével, a kulcsszavak alapján egymással összefüggő tartalmú, kapcsolódó cikkek lehívására van lehetőség.

IV. A szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

 1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a szolgáltatás jelen szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, lehetővé teszi, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
 2. A szolgáltatás, valamint a weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a szolgáltatót illetik meg, és a szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen, és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
 3. A reklamipar.hu oldalain megjelenő egyes híreket, tudósításokat, riportokat rangos szakmai portálokról, szakmai újságíróktól, illetve mértékadó blogokról gyűjti össze a szolgáltató. A hírforrást minden esetben szolgáltató megjelöli, és az anyaghoz mellékeli a hírforrásként szolgáló oldalra mutató linket. A cikkek fordítása a szolgáltató saját szellemi tulajdonát képezi, azt részben vagy egészben közölni kizárólag forrásmegjelöléssel és a reklamipar.hu-ra mutató link mellékelésével szabad. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes, külső forrásból származó anyagokat rövidítve, de tartalmi változtatás nélkül közölje, illetve a hazai közönség számára releváns adatokkal, információkkal, példákkal egészítse ki. Szolgáltató saját, eredeti híranyagai, elemzései kizárólag forrásmegjelöléssel idézhetők, vagy linkelhetők.
  Amennyiben Ön a saját weboldalán a weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg:
  „Reklámipar” (www.reklamipar.hu)
  aloldal közvetlen (deep) linkje
  Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldal tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a szolgáltató minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.
 4. A szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely felhasználó a jelen szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, a szolgáltató jogosult megtenni minden szükséges jogi lépést a felhasználó felelősségre vonása érdekében. Ezen intézkedés a felhasználóval szemben, más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazható.
 5. A látogató a weboldal látogatásával beleegyezik abba, hogy személyes adatnak minősülő adatait (pl. IP címet, cookie-azonosítót) a weboldal kezelje.

V. Felelősség

 1. Tekintettel arra, hogy szolgáltató a szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a szolgáltatás - ideértve a szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).
 2. A weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról. Ezen felül az üzemeltető az általa használt linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, és azok tartalmát nem ellenőrzi. Szolgáltató által megjelenített, más szerzők által megírt cikkek tartalmának valódiságáért, annak megjelenítési formájáért felelősséget nem vállal.
 3. A felhasználók általi véleménynyilvánításon alapuló, de automatizmus segítségével kialakított sorrend nem tükrözi a szerkesztőség vagy a szolgáltató véleményét. A sorrend kialakulásából vagy egyébként az automatizmusok működéséből adódó esetleges károkért, sérelmekért, kellemetlenségért vagy jogsértésekért - az automatizmus sajátosságai miatt – a szolgáltató nem vállal felelősséget.
 4. A szolgáltatás használatáért kizárólag az adott felhasználó tartozik felelősséggel. A szolgáltató kizár minden felelősséget a felhasználó által okozott, vagy egyébként a felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.
 5. Amennyiben a felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a felhasználó köteles minden a szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni, és a szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a szolgáltatót a felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
 6. A szolgáltató oldalán közölt cikkek, írások, hírek valódiságáért felelősséget nem tud vállalni. A weboldal tartalma semmilyen esetben nem minősül marketing vagy egyéb témában történő tanácsadásnak, azt a szolgáltató csupán tájékoztató jelleggel helyezi el.
 7. A nem megrendelt anyagokat sem elektronikus, sem nyomtatott formában szolgáltató nem őrzi meg, és nem küldi vissza.
 8. A reklamipar.hu felelősséget érez a környezetért. Szolgáltató ahol lehetséges, a hazai és környezetbarát termékeket választja, minimálisra szorítja a papír alapú tevékenységét, és lehetőleg újrahasznosított termékeket használ

ADATKEZELÉS

1. Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info törvény) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak, valamint a Felhasználási feltételekben meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

Az Info törvény értelmében:

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

2. Adatkezelés elve

A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Info törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal és egyéb irányadó jogszabályokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.

3. Adatkezelés jogalapja

A Kutyabarat.hu és társoldalai, kifejezetten a szavazas.kutyabarat.hu oldalok működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A Felhasználó a hozzájárulást a felsorolt weboldalak valamely szolgáltatásának igénybevételével, annak kezdeményezésével adja meg.

A Felhasználó hozzájárulást adhat személyes adatai reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez (pl. Hírlevél, e-DM) való felhasználására, amely hozzájárulás bármikor korlátozás és indoklás nélkül külön-külön visszavonható a két adatkezelőtől. A Felhasználó a hozzájárulást egyes szolgáltatások igénybevétele során külön jelölőnégyzet kipipálásával is megadhatja.

A nyereményjátékokban való részvétellel a Játékos hozzájárulást ad személyes adatai kezeléséhez, amely adatkezelés részleteit az adott Játék leírása és a Nyereményjáték szabályzat határozza meg.

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A Szolgáltatónak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Szolgáltató a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

A Felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

4. Kezelt adatok köre

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A kezelt személyes adatok körét a Szolgáltatások jellege és az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-84886/2015

A honlapon közzétett cikkek, fotóművészeti alkotások, videók valamint egyéb szerzői alkotások csak a szerző, illetve a kiadó kifejezett írásbeli engedélyével használhatóak fel, többszörözhetőek, közvetíthetőek a nyilvánosság felé. Ugyanez vonatkozik a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételre.
Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül.

Cookie-k, azaz a sütik használatára vonatkozó szabályzat

A Webhely szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése, valamint a felhasználói élmény fokozása érdekében ún. sütiket (cookie-kat) használ. A Webhely használatával Ön elfogadja az oldal sütikre vonatkozó összes aktuális irányelvét, valamint adatvédelmi nyilatkozatát.

A sütik a böngésző által a felhasználó eszközére helyezett, kisméretű szöveges azonosítást és információgyűjtést végző állományok. A cookie egy egyedi számsorból áll, és elsősorban a weblapot letöltő számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgál.

A Webhely látogatása során létrehozott sütik többféle kategóriába tartozhatnak:

- Alapműködést biztosító cookie-k: olyan sütik, amelyek nélkül a weboldal nélkülözhetetlen szolgáltatásai nem lennének képesek megfelelően működni.

- Teljesítményt növelő cookie-k: ezen cookie-k információkat gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Például hogy melyek a leggyakrabban látogatott rovatok és a leglátogatottabb cikkek. Ezeket a cookie-kat a felhasználói élmény javításának és fenntartásának érdekében, statisztikai célokra használ fel weboldalunk.

- Funkcionális cookie-k: a cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal megjegyezzen bizonyos korábban bevitt adatokat, például az Ön személyes beállításait.

- Targeting/hirdetési cookie-k: ezek a cookie-k segítenek abban, hogy hirdetési felületeinken keresztül olyan ajánlatokat juttathassanak el Önhöz, amelyek a leginkább megfelelnek érdeklődési köreinek. A fenti szolgáltatások biztosítása során a weboldal harmadik felekkel is együttműködhet, de számukra a Webhely személyes adatot csak a felhasználó előzetes értesítésével és beleegyezésével, vagy határozati utasítás esetén (pl. jogi szerv felszólítására) adhat ki.

A cookie-k által gyűjtött információkat a Webhely nem értékesíti, adja bérbe vagy terjeszti egyéb módon harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz Ön ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta.

A Webhely független, harmadik felek felügyelete alá tartozó, és azok által fenntartott oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Mivel a Webhely nem ellenőrzi az információk ilyen harmadik felek általi használatát, minden szóban forgó esetben a harmadik fél adatvédelmi irányelvének rendelkezései az irányadóak, amelyért a webhely felelősséget nem vállal, és jogilag felelősségre nem vonható.

A Webhely fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa jelen szabályzat bármely részét. Kérjük, hogy rendszeresen látogasson el erre az oldalra és tájékozódjon az esetleges változásokról. Amennyiben az Adatvédelmi irányelv változásainak közzétételét követően továbbra is használja ezt a weboldalt, az a változások és az aktuális irányelvek Ön általi elfogadásának minősül.

Az Ön számítógépét érintő sütik beállítását szabályozhatja böngészőjében, illetve a harmadik féltől származó sütikről és azok beállításairól az alábbi weboldalon tud tájékozódni: http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices
 

Bee Média Kft.
Székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 19.
Iroda: 1136 Budapest, Balzac u. 32.
Adószám: 24096946-2-42.

A weboldal tárhelyszolgáltatója a MediaArt Online Kft.

04

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Art-is Kreatív Ügynökség

Tevékenység: A cég az ATL és BTL területen nyújt hatékony megoldásokat, a grafikai tervezéstől a médiastratégia kidolgozásáig. Ezen felül:...
További információk

hírlevél feliratkozás

legolvasottabb cikkek

álláskereső

Miklós Bernadett

Design Terminál, marketing és rendezvény vezető

Tovább

szavazás

Mi a véleménye a kreatív közterületi megoldásokról?

Korábbi szavazások

címkefelhő

áruház balaton cider coca cola corvin design display divat fiat fifa google horeca iphone karácsony könyv közbeszerzés kutatás laptop márka marketing okostelefon olimpikon online papp-váry porszívó rádió reklám rendezvény tablet tesco tévé turizmus vostro adidas aktuális arc alapítvány alkalmazás alkoholista állás allee amazon ambient apple arany penge arculat ásványvíz atl audi autó autómárka axe baba Bakos Csenge M. Bank bank baranyi réka beckham belső pr Benetton betiltás bírság blackberry blog bond bookline bor borfesztivál borsodi botrány brand btl budapest buli bulvár burger king cba classfm coke csoki csr danone David Hasselhof dekoráció dell design díj direkt marketing disney divat durex electrolux energiaital engagement étterem facebook fanta fejlesztés ferrari fesztivál film flashmob fluor fmcg foci fogyasztói bevonás fogyasztói szokás fogyasztóvédelem fotó fröccs futball fúzió gasztro gemius generali gerilla goodwill google grafika HD Honti heineken herceg hirdetés hírnév honda horec horeca humor hungarofest IBM ikea imázs index innováció instagram interjú internet ipad iphone iphone 5s iptv ital járműreklám játék jog k kampány karrier kávé Kazár Olívia Kenderesi kiállítás kocsma kóla kommunikáció konferencia könyv közmédia közösségi média kreatív kreatív közterület kríziskommunikáció kultúra kupon kutatás kutya kutyaszar lájk lap led lego lenovo libri logó london lottó luxus magazin magyarország márka marketing márton orsolya mcdonalds média médiatanács médiatervezés médiatörvény mém mercedes microsoft mikulás mindigtv mini mobil mol mozi MTVA multicégek munkaügy múzeum neofm nespresso nevetés nike nokia nyár nyomda nyomtatott sajtó obama olimpia online országimázs pálinka pályázat papp-váry paralimpikon paypal Pécs pepsi pepsi, retró, personal branding pinterest plakát playboy pláza politika pr prankvertising PRGN public relations puma QR rádió redbull reklam reklám reklámajándék reklámfelügyelet reklámfilm reklámipar reklamipar reklámjog reklámkivitelezés reklámklub reklámügynökség reklámzene rendezvény RTL sajtburesz sajtó samsung sanoma Slow Budapest social social media soproni sör söröcske spar sport starbucks stella artois strand stratégia szabadalom szálloda szatyor szerencsejáték szex Szili Eszter színház szlogen t-home T-mobile tablet tanulmány targeting társadalom tehetségkutató telefon telekommunikáció telenor termékbevezetés tesco törvény trend turizmus tv twitter üdítő ügyfél ügynökség újság unicef unicum ünnep usa utazás üzlet válság városmarketing vásárcsarnok védjegy vendéglátás verseny vicces vidámpark vine vírus vodafone vodka volkswagen VW web web2 webshop westend workshop wwf yogabook youtube zene

partnereink

Média partnereink

    

Szakmai partnereink


 


 


tudásbázis